Services

Services

Check ups
Composite Bonding
Fillings, crowns and veneers
Gum disease
Hygiene
Dentures and bridges
Mouth guards
Orthodontics
– 6 month smiles
– Invisalign
Root canal
Smile makeover
Sedation
Teeth whitening
Tooth removal
Emergency treatment
Nervous patients
Private services
Implants and oral surgery (difficult extractions)

Gwasanaethau

Archwiliadau
Bondio Llenwad Gwyn
Llenwadau, coronau ac argaenau
Clefyd gwm
Hylendid
Dannadd Gosod a phontydd
Gwarchodwyr ceg
Orthodonteg
– 6 Month Smiles
– Invisalign
Llenwad sianel y gwreiddyn
Gweddnewid Gwên
Tawelyddiad
Gwynu Dannedd
Tynnu Dannedd
Triniaeth Brys
Cleifion nerfys
Gwasanaethau preifat
Mewnblaniadau a llawfeddygaeth y geg (tynnu dannedd anodd) 

General Dental Council (GDC) website: https://www.gdc-uk.org/

Last Updated 3 months ago by Glandwr