NHS Dental Charges

If you normally pay for NHS dental treatment, there will be three standard charges. The amount you pay will depend on the treatment you need to keep your teeth and gums healthy. You will pay one of the three charges below:

Private Charges

0% Finance 

12 monthy instalments to cover any cost over £300.

Please phone to book an appointment with Ella Roberts for your free consultation today.

Please see the finance tab for more information.

Taliadau Deintyddol y GIG

Os ydych fel arfer yn talu am driniaeth ddeintyddol y GIG, bydd tri thâl safonol. Bydd y swm y byddwch yn ei dalu yn dibynnu ar y driniaeth sydd ei hangen arnoch i gadw’ch dannedd a’ch deintgig yn iach. Byddwch yn talu un o’r tri thaliad isod:

Taliadau Preifat

Cyllid 0%

12 rhandaliad misol i dalu unrhyw gost dros £300

Ffoniwch i drefnu apwyntaid gyda Ella Roberts am eich ymgynghoriad rhad ac am ddim heddiw.

Gweler y tab cyllid am ragor o wybodaeth.

Last Updated 6 months ago by Glandwr