Emergency Dentists in North Wales

If you require a dentist in an emergency, or cannot get to the dentists due to reasons such as having to self isolate due to COVID-19, you can still get advice and treatment from the safety of your own home at www.online-emergency.dentist

Dental issues can happen anytime. We have dentists available 7 days a week, including after hours, that can help with a variety of concerns. The service gives everyone access to dental advice and emergency treatment until more definitive treatment can be sorted. 

This service involves a live video consultation that is available to anyone in Wales. Next day delivery of medication can be made available. 

 

Gwasanaeth Deintyddol Brys

Os oes angen deintydd arnoch mewn argyfwng, neu os na allwch gyrraedd y deintydd oherwydd rhesymau fel gorfod hunan-ynysu oherwydd COVID-19, gallwch barhau i gael cyngor a thriniaeth o ddiogelwch eich cartref eich hun ar www.online.emergency-dentist

Gall materion deintyddol ddigwydd unrhyw bryd. Mae gennym ddeintyddion ar gael 7 diwrnod yr wythnos, gan gynnwys ar ôl oriau, a all helpu gydag amrywiaeth o bryderon. Mae’r gwasanaeth yn rhoi mynediad i bawb at gyngor deintyddol a thriniaeth frys nes bod modd cael triniaeth fwy diffiniol.

Mae’r gwasanaeth hwn yn cynnwys ymgynghoriad fideo byw sydd ar gael i unrhyw un yng Nghymru. Gellir darparu meddyginiaeth erbyn y diwrnod nesaf.

Last Updated 3 months ago by Glandwr

Summary