Denplan

The UK’s leading dental payment plan specialist, offering a way to budget your dental costs with monthly payments.

Included in your monthly payments:

Your monthly fees are set by your dental team. When you first join a Denplan plan, your dentist will chose a fee category for you based on your oral health needs. Your dental team may then review the amount you pay due to changes in your oral health.

Denplan

Y cynllun talu fwya yn Mhrydain su’n arbenigo mewn dentyddiaeth, yn cynnig ffordd i gyllideb eich costau denityddol gyda thaliadau misol.

Yn cynnwys:

Mae eich ffioedd misol yn cael eu gosod gan eich tîm deintyddol. Pan ymunwch â chynllun Denplan am y tro cyntaf, bydd eich deintydd yn dewis categori ffioedd i chi yn seiliedig ar anghenion iechyd y geg. Yna gall eich tîm deintyddol adolygu’r swm rydych chi’n ei dalu oherwydd newidiadau yn eich iechyd y geg.

Last Updated 1 month ago by Glandwr