About Glandwr Dentists

Glandwr Dental Practice was set up around 1980, but was bought by Dylan Parry-Jones in 2015. A local dentist brought up in Caernarfon, with close connections to Llyn. Dylan qualified in Cardiff in 2006 and came back up north in 2011. Since qualifying he has been enhancing his dental skills, especially in the restorative field, and now offers complete smile makeovers, as well as general dentistry. He believes good ethical dentistry, patient satisfaction and a happy work environment is key.

Due to an increase in demand, Dylan decided to open a second dental practice that was to be more private/cosmetically based; and therefore in February 2018 our Pwllheli branch was opened.

To be as flexible as possible to our patients we offer weekend and late night appointemnts. We also provide ways of budgeting your dental needs; Denplan, a monthly payment service, and 0% finance over 12 months.

We offer more specialised dental services, varying from sedation to endodontics (root canal fillings). If you’re looking for a friendly, approachable, welsh speaking practice that can offer a wide range of high-quality dentistry please come and visit one of our practices!

We are passionate about how important flossing is to a daily oral health routine. You can shop a range of interdental brushes online today on TePe Direct. Use our code “TEPE2U024” for 5% off!

Gwybodaeth

Sefydlwyd Deintyddfa Glandwr o gwmpas 1980, ond fe’i prynwyd gan Dylan Parry-Jones yn 2015. Deintydd lleol a magwyd yng Nghaernarfon, gyda chysylltiadau agos â Llyn. Cymhwysodd Dylan yng Nghaerdydd yn 2006 a daeth yn ôl i fyny i’r gogledd yn 2011. Ers cymhwyso mae wedi bod yn ehangu ei sgiliau deintyddol, yn enwedig yn y maes adferol, ac mae bellach yn cynnig gweddnewidiadau gwên llwyr, yn ogystal â deintyddiaeth gyffredinol. Mae’n credu mewn deintyddiaeth foesegol dda, boddhad cleifion ac fod amgylchedd gwaith hapus yn allweddol.

Oherwydd cynnydd yn y galw, penderfynodd Dylan agor ail ddeintyddfa a oedd i fod yn fwy preifat / cosmetig; ac felly ym mis Chwefror 2018 agorwyd ein cangen yn Mhwllheli.

I fod mor hyblyg â phosibl i’n cleifion rydym yn cynnig apwyntiadau penwythnos a hwyr y nos. Rydym hefyd yn darparu ffyrdd o gyllidebu’ch anghenion deintyddol; Denplan, gwasanaeth talu misol, a chyllid 0% dros 12 mis.

Rydym yn cynnig gwasanaethau deintyddol mwy arbenigol, yn amrywio o dawelydd i endodonteg (llenwadau gwreiddiau). Os ydych chi’n chwilio am bractis cyfeillgar, hawdd mynd ato, sy’n siarad Cymraeg a all gynnig ystod eang o ddeintyddiaeth o ansawdd uchel, dewch i ymweld ag un o’n practisau!

Last Updated 3 months ago by Glandwr