COVID-19 Update

Through this difficult time we as a Dental Practice want to re-assure you that we are open to try and support our patients as much as possible, and to treat dental emergencies.

If you have any queries please phone us on 01766 522 455 or 01758 614 700, we are open 9-5. We will be triaging all of our patients prior to any appointments, and will not be accepting any walk-ins.

Our staff and patients’ health and safety are our upmost priority. Please stay safe during this difficult time.

Glandwr Dental Practice Pwllheli & Criccieth, North Wales

Glandwr Dental Practice in Criccieth and Pwllheli, North Wales is an independent business owned by local dentist Dr Dylan Parry-Jones. We’re a bilingual practice spread over two towns. We’re proud to be able to offer a vast range of dental services, varying from dental examinations to complete smile makeovers. We consistently provide high level dentistry delivered in a caring and friendly manner.

We also offer a Denplan service and Finance Payment Plans. With these plans, you can budget for dental care while ensuring you are taking preventive steps to ensure good oral health. 

We are always developing our skill set and enhancing our dental team, putting our patients as a priority.

 

Services

Check ups
Composite Bonding
Fillings, crowns and veneers
Gum disease
Hygiene
Dentures and bridges
Mouth guards
Orthodontics
– 6 month smiles
– Invisalign
Root canal
Smile makeover
Sedation
Teeth whitening
Tooth removal
Emergency treatment
Nervous patients
Private services
Referrals for implants and oral surgery

COVID-19

Trwy’r amser anodd hwn rydym ni fel Deintyddfa eisiau eich sicrhau ein bod yn agored i geisio cefnogi ein cleifion gymaint â phosibl, ac i drîn argyfyngau deintyddol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ffoniwch 01766 522455 neu 01758 614 700, rydym ar agor 9-5. Byddwn yn treialu pob un o’n cleifion cyn unrhyw apwyntiad, ac ni fyddwn yn derbyn unrhyw un sydd yn cerdded i fewn.

Iechyd a diogelwch ein staff a’n cleifion yw ein pwys mwyaf. Arhoswch yn ddiogel yn ystod yr amser anodd hwn.

Deintyddfa Glandwr

Deintyddfa Glandwr yn fusnes annibynnol sy’n eiddo i’r deintydd lleol Dr Dylan Parry-Jones. Rydyn ni’n ddeintyddfa ddwyieithog wedi’i wasgaru dros ddwy dref, Criccieth a Pwllheli. Rydym yn falch o allu cynnig ystod eang o wasanaethau deintyddol, yn amrywio o archwiliadau deintyddol i weddnewid gwên yn llwyr. Rydym yn gyson yn darparu deintyddiaeth o safon uchel a ddarperir mewn modd gofalgar a chyfeillgar.

Rydym bob amser yn datblygu ein set sgiliau ac yn gwella ein tîm deintyddol, gan roi ein cleifion yn flaenoriaeth.

Gwasanaethau

Archwiliadau
Bondio Llenwad Gwyn
Llenwadau, coronau ac argaenau
Clefyd gwm
Hylendid
Dannadd Gosod a phontydd
Gwarchodwyr ceg
Orthodonteg
– 6 Month Smiles
– Invisalign
Llenwad sianel y gwreiddyn
Gweddnewid Gwên
Tawelyddiad
Gwynu Dannedd
Tynnu Dannedd
Triniaeth Brys
Cleifion nerfys
Gwasanaethau preifat
Cyfeirio am fewnblaniadau a llawfeddygaeth y geg

Last Updated 2 months ago by Glandwr